Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu

Centrum Sztuki i Nauki – Stara Kopalnia to: muzeum, galeria sztuki, centrum warsztatów rzemieślniczych oraz miejsce tętniące życiem jako centrum industrialne.